Mapa stránek
cz en

Domácí pasterizační jednotka V1

Zařízení Domácí pasterizační jednotka V1 je experimentální konstrukce sestavená za účelem ověření požadavků na pasterizaci mléka metodou HTST a získání všech potřebných podkladů pro finální konstrukci. Toto zařízení bylo sestaveno tak, aby na něm mohly být otestovány různé metody pasterizace mléka metodou HTST. Zařízení bohužel nikdy nesplnilo požadavky na pasterizaci mléka metodou HTST, poskytlo ovšem důležité závěry pro zařízení Domácí pasterizační jednotka V2. Mechanika, hardware i software byl navržen speciálně za tímto účelem.

Vlastnosti:

 • Pasterizace mléka metodou HTST (POZOR: Zařízení neplní všechny požadavky na pasterizaci mléka metodou HTST)
 • Pasterizace mléka probíhá kontinuálně
 • Rychlost pasterizace 2 litry za hodinu
 • Vstupní a výstupní rezervoár o objemu 1,5 litru
 • Proces pasterizace je plně automatický
 • Zařízení obsahuje displej s plně grafickým uživatelským interface a sadu mechanických tlačítek

Vše od tepelných výměníků pro ohřev a zchlazení mléka až po prvky nosné konstrukce bylo realizováno pomocí běžně dostupných dílů (nic nebylo vyráběno na zakázku).

Uživatelský interface:

 • Obrazovka A „welcome“ obsahuje verze HW a FW a aktuální stav HW (výsledek self-testu)
 • Obrazovka B „process“ je obrazovka pro řízení pasterizačního procesu (tlačítky lze řídit jednotlivé regulační smyčky nebo celý pasterizační proces – tlačítkem „Start“ se zapnou všechny regulační smyčky a zahájí se tak proces pasterizace, tlačítkem „Stop“ vypneme všechny regulační smyčky)
 • Obrazovka C „config“ obsahuje nastavení uživatelského rozhraní a procesu pasterizace (obsahuje tlačítko pro spuštění kalibrace)
 • Obrazovka D „status“ je obrazovka s několika stránkami pro zobrazení aktuálního stavu HW (pod prefixem „I:“ se skrývají hodnoty vyčtené z HW a pod prefixem „O:“ se skrývají nastavené hodnoty)

Hardware – strana ze strany DIL součástek:

 1. ICSP rozhraní (sekundární MCU – zjišťování RPM)
 2. ICSP rozhraní (primární MCU - řízení)
 3. Vstupní rozhraní
 4. Indikační LE dioda pasterizačního procesu
 5. Grafický LC displej 128x64 bodů
 6. Relé pro spínání napájení E/P ventilů
 7. Akustická signalizace – piezosirénka
 8. Externí I2C EEPROM
 9. Trimr pro nastavení 5 V napěťové reference
 10. Externí A/D převodníky
 11. Napájecí část
 12. Universální pole pro vývoj
 13. Konektory pro připojení výstupů ze senzorů a vstupů pro řízení
 14. Napájecí konektor

Hardware – strana ze strany SMD součástek:

 1. Primární 16bitový MCU od firmy Microchip
 2. Sekundární 8bitový MCU od firmy Microchip
 3. Operační zesilovač LM324
 4. Obvod PCA9685 pro generování PWM
 5. Operační zesilovač MC33171 (pro nastavení kontrastu LC displeje)
 6. Výstupní spínací tranzistory IRRL014 (N kanál)
 7. Ochranný uzemněný plech

Chcete vědět více?

me
Máte nějaké dotazy? Chtěli byste na projektu spolupracovat? Máte nějaké připomínky, nápady či výtky? Neváhejte mě kontaktovat na e-mailunebo telefonu.